Graag bij de oostvaardersplassenexcursie de datum of nummer erbij vermelden. Alvast dank!