Texel bigday 2021

Team Tureluurs bestaande uit Bram Laan, Fred Derks, Klaas Pietersma en Elske Sjollema (helaas niet aanwezig op de dag zelf wegens corona) hebben op Zaterdag 8 mei 2021 een avontuurlijke dag beleefd. Lees hieronder de avonturen van Team Tureluurs.

Voorbereiding

Ons team leeft elk jaar weer naar de Big Day toe door excursies te organiseren voor het goede vogeldoel van dat jaar, dit jaar de bescherming van de akkervogels. Vanaf augustus 2020 hebben we geld ingezameld, waardoor we een heel erg mooi eindbedrag bij elkaar hebben gehaald. Donderdag 6 mei vertrokken Fred en Bram naar Texel om een aantal vogel rondjes te maken als voorbereiding op de Big Day zelf. De eerste avond probeerden we een hele moeilijke Texel soort te scouten: de Roerdomp en dat lukte. Vrijdag stond voor ons in het teken van boodschappen, scouten en een interview met radio Noord Holland.

De dag!!!!

Als team hadden we besloten om een paar uurtjes extra slaap te pakken En om 2.00 uur te starten bij de vuurtoren. Hier hadden we dan ook afgesproken met de filmploeg van Reizen Waes. Helaas hebben we hier meer tijd doorgebracht dan gepland waardoor we aan het eind van de nacht ons moesten haasten om op tijd, voor een aantal vroege vogels in het bos. Om 03.00 uur gingen we uiteindelijk van start en konden de eerste soorten binnengetikt worden.

 1. Scholekster (03.00 uur)
 2. Krakeend (03.00 uur)
 3. Rietzanger (03.01 uur)
 4. Meerkoet (03.04 uur)
 5. Zilvermeeuw (03.07 uur)
 6. Grauwe Gans (03.09 uur)

Na ongeveer een kwartier hier geluisterd te hebben samen met Tom Waes besloten we om richting het zuiden af te zakken. Tijdens onze fietstocht zongen ons vele 7. Nachtegalen (03.18 uur) toe. Onder tussen kregen we van de andere teams al vele mooie soorten door via de groepsapp. Het tempo werd verhoogd totdat Fred bijna een 8. Tapuit (03.21 uur) aanreed.

Op de weg richting het zuiden kwamen we weinig nieuwe soorten meer tegen behalve een 9. Kievit (03.37 uur). De filmploeg had ons inmiddels ook weer gevonden en we reden rustig richting onze volgende stop totdat teamcaptain Bram ineens een hele harde schreeuw hoorde van een Kerkuil, maar helaas hoorde niemand anders dit.  We fietsten door en hoopten er nog een tegen te komen gedurende de laatste nachtelijke uren. Aangekomen bij onze volgende stop hoorden we eigenlijk meteen al de soorten waarvoor we hierheen gefietst waren.

  1. Roerdomp (04.22 uur)
  2. Waterral (04.22 uur)
  3. Waterhoen (04.23 uur) altijd lastig 😊
  4. Rietgors (04.27 uur)

  Naar het oosten kijkend zagen we de lucht steeds lichter worden en vertrokken snel richting het bos. Onderweg merkten we dat er steeds meer vogels begonnen te zingen. Met een gemiddelde snelheid van 20 km/uur bereikten we het bos net voordat het zangkoor zou beginnen.

  1. Veldleeuwerik (04.43 uur)                                                            23. Winterkoning (05.14 uur)
  2. Tureluur (04.44 uur)                                                                        24. Houtsnip (05.18 uur)
  3. Lepelaar (04.44 uur) In onze hoofdlampjes.                      25. Vink (05.30 uur)
  4. Grutto (04.45 uur)                                                                            26. Fitis (05.30 uur)
  5. Roodborst (04.52 uur)                                                                    27. Kleine mantelmeeuw (05.33 uur)
  6. Merel (04.53 uur)                                                                              28. Koekoek (05.37 uur)
  7. Stormmeeuw (04.55 uur)                                                              29. Sijs (05.46 uur)
  8. Koolmees (04.46 uur)
  9. Zanglijster (05.00 uur)

  Na ruim een half uur in het bos geluisterd te hebben naar alle vogels besloten we om een klein stukje verder te fietsen en op een hoge duintop te gaan staan om te kijken of er nog wat landtrek zou zijn. Helaas viel dit tegen maar werden er wel een aantal nieuwe soorten waargenomen.

  1. Grasmus (05.52 uur)                                                                        37. Aalscholver (06.11 uur)
  2. Wilde eend (05.56 uur) In de heide!!                                     38. Graspieper (06.13 uur)
  3. Zwarte kraai (05.57 uur)                                                               39. Heggenmus (06.16 uur)
  4. Torenvalk (05.58 uur)                                                                     40. Slobeend (06.19 uur)
  5. Putter (05.59 uur)                                                                            41. Bergeend (06.23 uur)
  6. Houtduif (06.01 uur)                                                                      42. Pimpelmees (06.24 uur)
  7. Zwartkop (06.04 uur)                                                                    43. Bruine kiekendief (06.32 uur)

  Inmiddels was het half 7 geweest. We namen afscheid van de filmploeg en Tom Waes en onze inhaalslag kon gaan beginnen. Door deze filmploeg hebben we wel wat tijd verloren, maar het was een prachtige ervaring om mee te mogen maken. Klaas stelde voor om iets verderop op een bankje even te gaan ontbijten, want we hadden inmiddels wel honger gekregen van al dat vogels kijken en luisteren. Tijdens ons ontbijt werd de balans opgemaakt en kwamen we tot de conclusie dat we onderaan stonden. De tactiek werd nogmaals besproken, maar de twijfels sloegen toe. Zullen we anders onze tactiek omgooien vroeg Bram zich hardop af, eerst weer naar het noorden toe fietsen en dan aan de waddenkant naar het zuiden fietsen. Tijdens deze bespreking stonden de soorten zeker niet stil en werden er 8 nieuwe soorten gezien.

  1. Boomleeuwerik (06.35 uur)
  2. Gekraagde roodstaart (06.36 uur)
  3. Grote bonte specht (06.41 uur)
  4. Grote Lijster (06.42 uur) Na hem zingend gemist te hebben.
  5. Brandgans (06.46 uur)
  6. Kneu (06.55 uur)
  7. Groenling (07.00 uur)
  8. Roodborsttapuit (07.07 uur)

  Inmiddels was het tijd geworden om over zee te gaan kijken. Onderweg daarnaartoe kwamen we het Texelse Dreamteam tegen die ons een 52. Bontbekplevier (07.15 uur) aanwees. Fred had schijnbaar goed naar Elske geluisterd door altijd ook de lucht in de gaten te houden, want soort nummer 53. Blauwe Kiekendief (07.15 uur) vloog daar ook rond. Voor onder andere deze soort zijn we het hele jaar bezig met fondsenwerving en zijn we zo idioot om 20 uur te fietsen. Hier waren ook nog 54. Kauwen (07.15 uur) aanwezig. We fietsten de heuvel over en team Bearded Tits stonden ook nog over de zee te kijken. Helaas vloog het allemaal niet zo heel erg fantastisch meer boven zee, maar werden wel de nodige zee- soorten meegepikt.

  1. Gele Kwikstaart (07.17 uur)                                                   60. Jan van gent (07.27 uur)
  2. Eidereend (07.20 uur)                                                               61. Visdief (07.27 uur)
  3. Drieteenstrandloper (07.20 uur)                                         62. Grote Mantelmeeuw (07.36 uur)
  4. Zwarte Zee eend (07.22 uur)                                                63. Rosse Grutto (07.47 uur)
  5. Grote stern (07.22 uur)                                                            64. Kokmeeuw (07.47 uur)

  Om 8 uur werd besloten om terug richting het bos te fietsen waar onze koffie gebracht zou worden. Al snel zag Fred nog een nieuwe soort in een boompje zitten 65. Boerenzwaluw (08.06 uur). We waren bijna in het bos toen Bram ineens hard in de remmen kneep, omdat hij de enige 66. Blauwborst (08.09 uur) van de dag hoorde. Hier hoorden we dan ook eindelijk allemaal de eerste 67. Tjiftjaf (08.10 uur) van de dag. Tijdens het zoeken naar de Tureluursweg vonden we nog een aantal soorten,

  1. Tuinfluiter (08.17 uur)
  2. Boomkruiper (08.23 uur)

  We besloten om weer richting de plek te fietsen waar we ook waren begonnen in het bos. Hier zouden namelijk nog wel een aantal nieuwe soorten kunnen. De soorten 70. Staartmees (08.31 uur), een overvliegende 71. Boompieper (08.42 uur) en 72. Kleine Barmsijs (08.54 uur) werden hier gevonden. Om 09.15 uur zou er koffie gebracht worden door Ewa (waarvoor heel veel dank). We besloten om op een bankje op haar te wachten hier zouden namelijk ook grauwe vliegenvangers moeten zitten. Helaas werden deze niet gevonden maar zagen we wel 73. Buizerd (09.14 uur) en onze enige 74. Gaai (09.19 uur) van de dag.

  Ondertussen was Ewa gearriveerd met de Koffie en Thee en kon het wakker worden eindelijk beginnen. Om 10.00 uur besloten we verder te gaan, want we waren het enige team dat nog in de bossen rond fietste. Er werd besloten om richting het zuidelijkste punt van deze Big Day editie te fietsen de Horsmeertjes. Onderweg hier naartoe kwamen we allemaal teams tegen die daar vandaan kwamen en die alweer naar het noorden fietsten. De volgende soorten zagen wij tijdens onze fietstocht naar de Horsmeertjes.

  1. Spreeuw (10.17 uur)                                                         80. Rotgans (10.49 uur)
  2. Witte Kwikstaart (10.17 uur)                                       81. Regenwulp (10.49 uur)
  3. Huismus (10.24 uur)                                                         82. Kluut (10.51 uur)
  4. Ekster (10.26 uur)                                                              83. Gierzwaluw (10.57 uur)
  5. Holenduif (10.28 uur)

  Aangekomen op het zuidelijkste punt begon het met hele lichte regen, maar wij lieten ons niet uit het veld slaan en vogelden rustig verder met vele nieuwe soorten. Klaas merkte op dat we hier niet mochten vertrekken voordat we de door de grens van 100 soorten waren gegaan. Dit zou toch te doen moeten zijn met al die steltlopers en eenden.

  1. Kuifeend (11.11 uur)                                                                         94. Wintertaling (11.52 uur)
  2. Geoorde Fuut (11.11 uur)                                                               95. Knobbelzwaan (11.52 uur)
  3. Fuut (11.11 uur)                                                                                  96. Brilduiker (11.58 uur)
  4. Tafeleend (11.12 uur)                                                                       97. Bonte strandloper (12.23 uur)
  5. Oeverzwaluw (11.17 uur)                                                              98. Zilverplevier (12.24 uur)
  6. Dodaars (11.27 uur)                                                                         99. Goudplevier (12.24 uur)
  7. Havik (11.32 uur) Scherp opgepikt door Bram               100. Zwarte ruiter (12.29 uur)
  8. Grauwe franjepoot (11.36 uur)                                                   101. Wulp (12.31 uur)
  9. Huiszwaluw (11.37 uur)                                                                 102. Groenpootruiter (12.35 uur)
  10. Braamsluiper (11.44 uur)                                                               103. Kanoet (12.35 uur)

  Het was ons ondanks het laag staande water in de Mokbaai dan toch gelukt om hier door de grens van 100 soorten heen te gaan. Ook hadden we weer moeite om hier de Knobbelzwanen te vinden die hier al de gehele dag zaten. Inmiddels begon het steeds wat harder te regenen en besloten we om ons regenpak maar eens aan te trekken voordat we weer naar het noorden zouden vertrekken. Nu het steeds harder begon te regenen zagen we helemaal geen nieuwe soorten meer en fietsten we in één stuk door richting Oudeschild. Dwars door het dorp heen fietsend konden we niet eens een Turkse tortel vinden. De moed zonk een beetje in onze schoenen totdat Klaas het idee kreeg om maar kibbeling te eten op een terras onder een overkapping. Inmiddels hadden we al ruim 1.5 uur geen nieuwe soort meer gezien en stapten we met toch een beetje tegenzin weer op de fiets. De Zwarte Zeekoet was al uren niet meer gezien in de haven en we besloten om maar gewoon door te fietsen. De elektrische fietsen waren helemaal niet nodig, want bij 7 bft fietst het evengoed wel makkelijk. Na bijna 2 uur kwamen we eindelijk weer een aantal nieuwe soorten tegen, zoals 104. Steenloper (14.24 uur) en 105. Oeverloper (14.27 uur). Bij de kijkhut kwamen we team Bearded Tits ineens weer tegen. Zij hadden besloten om in deze kijkhut te blijven zitten totdat de regen iets minder zou worden. Voor ons zaten er voor de hut nog 106. Bosruiter (14.40 uur) en 107. Kemphaan (14.44 uur). Hier hebben we ook weer bijna een uur gezeten, omdat het buiten gewoon niet leuk meer was. Bram keek op waarneming.nl of er nog soorten zouden zitten die we nog konden doen. Tot Bram zijn grote verbazing zat de Zwarte Zeekoet weer in de haven. Er werd even overleg gepleegd en we besloten om weer de regen te trotseren en tegen de wind in terug te fietsen richting de nieuwe soort. Hier aangekomen hadden we al snel de 108. Zwarte zeekoet (15.40 uur) gevonden, maar waren we ook helemaal doorweekt.

  Bram vond het niet leuk meer maar Klaas en Fred haalden hem over om door te gaan. Doorzetten was het motto!!!! Er werd weer gefietst richting de volgende vogelspot, Nieuw Buitenheim. Fred zette zijn telescoop neer en het zoeken kon beginnen. Fred was nog maar net aan het kijken en Bram zag een aantal 109. Dwergsterns (16.05 uur) rondvliegen. Het scannen ging weer verder toen Fred riep dat hij 110. Noordse stern (16.12 uur) in beeld had. Onze weg werd weer vervolgd en het leek wel alsof we niks meer hoefden te doen of we fietste al 20 km/uur. We besloten om geen omwegen meer te maken en richting het vogelinformatiecentrum te fietsen voor een welverdiende bak koffie. Wel kwamen we nog 111. Smient (16.39 uur), 112. Koperwiek (16.53 uur) en 113. Beflijster (16.53 uur) tegen.  In het vogelinformatiecentrum werden we goed ontvangen door Marc Plomp en kregen we direct een lekkere kop koffie en konden we gelijk nog zoeken naar de Keep die daar in de tuin moest zitten. We stonden net buiten toen Marc aan kwam rennen dat hij weer in de tuin zat. Dat is dan soort nummer 114. Keep (17.32 uur).

  Er werd richting de camping  gefietst voor een warme douche en droge kleren. Helaas wou het maar niet droog worden en begon de vermoeidheid toe te slaan (zodra je niks meer doet merk je dat de uurtjes gaan tellen). Klaas ging eten halen en toen hij terug kwam scoorden we eindelijk een 115. Turkse Tortel (19.46 uur). Team tureluurs vond het om 20.00 uur wel mooi geweest en stopte er mee. Helaas door de weersomstandigheden hebben we op te terugweg niet veel meer gezien. Onze schaamsoort voor dit jaar is de blauwe reiger, zo zie je maar dat er hele simpele soorten toch nog moeilijk kunnen zijn.

  Reizen Waes

  Een aantal maanden voor de Big Day werd Bram benaderd door Dylan van Reizen Waes. Hij vroeg of ze ons gedurende de dag mochten volgen voor het Televisieprogramma Reizen Waes. Hier werd door ons team heel erg positief op gereageerd. Tom Waes was zoals afgesproken tijdens de Big Day van 02.00 uur t/m 07.00 uur samen met ons op pad. Wij vonden het heel erg leuk om te zien dat hij zo enthousiast was, om dingen bij te kunnen leren over vogels. Zelf vond hij het ontzettend knap van ons dat we zoveel van vogels af wisten, maar ook dat we zoveel verschillende geluidjes konden determineren. Zelfs als hij een grapje met ons uit probeerde te halen door een vreemd geluid af te spelen hadden we dit door. Zodra bekend is wanneer de uitzending van ons op Nederlandse televisie te zien is zullen wij een linkje delen via Facebook. Volg ons dan ook via de pagina Team Tureluurs.

  De day after

  Om 10 uur moesten de elektrische fietsen weer ingeleverd zijn. Daar kwamen we nog een aantal andere teams tegen waar nog even mee gesproken werd. Daarna snel naar het vogelinformatiecentrum om nog even te kletsen met de organisatie. Hier aangekomen was Marc net het filmpje van de prijsuitreiking aan het opnemen. Ze kwam al snel binnen en vertelden ons dat wij als team met 1900 euro het meeste geld hadden ingezameld voor de akkervogels. Hier hadden ze een speciale prijs voor in het leven geroepen namelijk een gratis weekend Texel tijdens de Big Day van 2022!!! Ten slotte willen wij iedereen heel erg bedanken die ons gesteund hebben in de vorm van een donatie, catering tijdens de Big Day en Marcel van Rooijen voor het helpen bij 1 van onze excursies. Tot volgend jaar!! Hou de website www.vogelskijkenindenatuur.nl in de gaten voor onze volgende  excursies. En heb je een wens voor een getekende vogel laat het ons weten.

  Texel bigday 2020 (Home Edition)

  Team tureluurs, dit jaar bestaande uit Fred, Klaas, Elske en mijzelf, zou meedoen aan de Bigday op Texel. Helaas kon dit mooie evenement geen doorgang vinden vanwege alle maatregelen omtrent corona. Gelukkig kon de organisatie nog een heel mooi alternatief verzinnen de Texel Bigday home edition. Onze fantastische voorbereidingen vielen ook in het water maar ondanks alles hebben we toch een mooi bedrag weten op te halen voor de bescherming van de zomertortel. Op 9 mei was de eerste en hopelijk laatste Bigday home edition. Van tevoren hebben we een route in eigen omgeving opgesteld. Plekjes waar we regelmatig heen gaan en langsfietsen. Hoewel nog niet eerder allemaal tegelijk op één dag. Wij als team hadden het plan om dit jaar een paar uurtjes slaap te pakken en dan om 03.30 van start te gaan.

  Elske en ik hadden ons aangemeld via de website om mee te doen, omdat je van de organisatie met niet meer als 2 personen mocht vogelen die dag. Klaas en Fred waren er de hele dag bij en hebben ons op een paar meter gevolgd. De anderhalvemeterregel respecterend.

  Om 03.30 zijn we van start gegaan naar onze eerste target  de roek. Voor deze target hoefden we niet ver te fietsen, maar moesten zoeken met onze hoofdlampjes. Er zat een roek op een tak naast het nest. Onze eerste soort is binnen en net voordat we weg willen fietsen horen we ook onze eerste roodborst. Het  plan is om door Hoorn heen te fietsen richting de dijk naar Enkhuizen. We stonden even stil op de dijk om een fuut in te voeren en ik hoorde vanaf een industrieterrein een zwarte roodstaart zingen. Deze soort had ik nog niet verwacht in het donker, maar dat scheelt ons weer zoeken op een industrieterrein in Enkhuizen. We fietste verder naar onze ontbijtplaats waar we hoopten een ransuil te horen. Onderweg pikte we nog soorten mee zoals brandgans, tureluur en grutto. We stonden nog maar net op de ontbijtplek of ik hoorde een ransuil roepen uit deze tuin. Al heel erg snel hoorde het hele team hem prachtig roepen. Even later zagen we er kort een vliegen. Ondertussen begonnen vroege soorten al flink te zingen en na het eerste uur stonden we op 21 soorten met nog geen tien kilometer afgelegd. We fietsten rustig verder met af en toe een stop om een soort in te voeren. Bij een klein bosje stopte we om te luisteren naar de eerste zwartkoppen en winterkoningen, totdat Elske ineens zei daar komt een blauwe reiger aanvliegen, wat een rare vorm. Ik had het beest nog maar net in de kijker toen ik zag dat het  helemaal geen blauwe reiger was maar een ROERDOMP!! De dag begint goed zeiden we toen al tegen elkaar. De roerdomp was weer verdwenen en we fietsten weer rustig verder richting Enkhuizen.

  Voor mijn gevoel stonden we meer stil als dat we aan het fietsen waren. De eerste cetti’s zong ons flink toe, waardoor we eigenlijk vrij snel door konden fietsen, maar dat deden we niet wat ons nog een groene specht opgeleverd heeft. Voor het eerst vandaag gingen we van de geplande route afwijken, omdat er gisteren een paar krooneenden bij het naviduct bij Enkhuizen gezien waren. Helaas heeft dit geen krooneend opgeleverd, maar wel onze enige koekoek en dodaars van de dag. Inmiddels was 07:45 uur en stond de teller op 67 soorten. Nu was het tijd geworden om naar de klapper van de Bigday te fietsen; de kwartelkoning. Onderweg kwamen we in Enkhuizen een straatnaambordje tegen waar Tureluurshof op stond, hier moest traditie getrouw een teamfoto gemaakt worden. Daarna zijn we snel richting de kwartelkoning gefietst, maar onderweg kwamen we tot de conclusie dat er wel heel erg veel vliegjes op de dijk waren. Zonnebril op. We lieten ons niet uit het veld slaan daardoor en bleven gewoon even staan. We hoefde niet lang te wachten op de kwartelkoning liet zich een paar keer luid en duidelijk horen. Vanaf deze plaats zag ik mijn vader staan op de plek van de sprinkhaanzanger en de snor. We fietste daar heen en konden meteen even door de scope kijken naar de sprinkhaanzanger. Op deze plaats kon je goed het verschil horen in geluid tussen de sprinkhaanzanger en snor, wat dan toch heel erg makkelijk is. Iets verderop kwamen we ook onze enige tapuiten van de dag tegen, maar helaas geen roodborsttapuit of paapje. (Roodborsttapuit is onze schaamsoort dit jaar). Iets doorgefietst vlogen er ineens 4 zwartkopmeeuwen boven ons hoofd.

  Inmiddels was het tijd geworden om even een pauze in te lassen, ik had mijn tante een appje gestuurd of ze thuis waren. Onderweg daarheen kwamen we nog een hele late roodhalsfuut tegen die hier de hele winter heeft gezeten. Om 10.15 waren we bij mijn tante die meteen heerlijke koffie voor ons ging zetten. Bovendien had ze heel lief verrukkelijke roomsoesjes gehaald! De tussenstand werd opgemaakt en we kwamen tot de conclusie dat we 81 soorten hadden, maar dat we nog steeds geen pimpelmees gezien of gehoord hadden. Na  een half uurtje gezeten te hebben konden we er weer volop tegen aan. We vervolgden onze fietstocht richting de steenuil. Helaas niet thuis vandaag. Inmiddels in Wervershoof aangekomen en fietsten we door het dorp richting de dijk, want ja we moesten nog steeds een pimpelmees. Helaas heeft dit stuk ons geen nieuwe soorten opgeleverd, maar tikte de kilometers wel door. Bij de vooroever hoopte ik op een pijlstaart en een wintertaling. Geen van beide soorten waren er, maar na een hele lange dip van soorten zagen we ineens wel een grote mantelmeeuw en een kolgans.  Aan het einde van de vooroever hoorde Klaas ineens pimpelmees roepen.

  De jury vroeg via de appgroep de tussenstand, wij stonden op 84 soorten. We kwamen tot de conclusie dat we het best wel goed deden en dat een top 10 plek er wel in zat. Onze lunch zou om 13.00 gebracht worden bij Twisk Waterberging, maar we moesten nog best wel een stukje fietsen. Het tempo werd iets verhoogt en fietste regelrecht richting Twisk. Onderweg zijn we nog 1x kort gestopt, omdat er een zanglijster aan het zingen was. We kwamen bij Twisk aan en zagen toen al snel mijn moeder aan komen met een lekkere lunch. Eerst nog even snel de plas scannen op wat nieuwe soorten. Hier werden oeverzwaluw, kleine plevier en kemphaan binnen getikt. Ik had hier gehoopt op wat meer nieuwe soorten zoals wintertaling, zomertaling, smient en zwarte ruiter.

  Na een heerlijke lunch maakte we ons klaar om een heel stuk onafgebroken tegen de wind in naar Den Oever  te fietsen. We vertrokken en we stopten 1x even, omdat er een paar regenwulpen in het land liepen. Inmiddels begon de vermoeidheid bij ons toe te slaan en besloten we om nog 1x kort te stoppen. Gelukkig hadden we het vooruitzicht op nog veel mooie soorten. Bij de noordijkerweg/dijkgatweide aangekomen waren ging ik meteen even kijken of ik de slechtvalk in de tv mast zag zitten. Gelukkig was deze aanwezig en tikte we ook nog even graspieper en cascara binnen. We overlegden wat we zouden gaan doen, omdat de vermoeidheid begon toe te slaan. We besloten toch om richting het wad te fietsen en daar te gaan avondeten. We waren nog maar net vertrokken of Klaas riep ons terug, omdat hij Engelse- en Noordse kwikstaarten in beeld had. Dit was een soort geweest waar ik en Elske zo voorbij gefietst waren. Door het bos heen fietsend hoorde ik ineens een heel zacht geluidje wat erg leek op die van een grauwe vliegenvanger. Even stilstaan en binnen was ook deze soort. Het was 16.45 en we begonnen dan eindelijk de 100 soorten te naderen. Nog even doorfietsen en we konden even lekker avondeten, wat ons hopelijk een enorme boost zou gaan geven. Op het wad bleek het heel erg laag water te zijn en moeilijk om soorten te ontdekken. Het duurde dan ook even voordat we eindelijk met de bonte strandloper op 100 soorten kwamen. Binnen het aankomende kwartier zagen we ineens ook nog rosse grutto, zilverplevier en 2 langs vliegende dwergsterns.

  Ons geheime wapen kwam ons avondeten weer op locatie brengen.  Wat deed dit ons goed, we voelden ons als herboren. We fietsten weer alsof en niks aan de hand was en tikten nog even wat wadvogels binnen met prachtig licht. We stonden nu op 106 soorten vandaag en de volgende 2 soorten konden we alweer bijna ruiken. Een grote groep rotgans werd even afgezocht op wikbuik of zwarte rotgans. Klaas riep als eerste dat hij een witbuikrotgans zag en al snel had het hele team hem gezien. Een foto maken mislukte helaas, maar dat werd voor lief genomen bij ons. Iets verderop liep ineens een helmparelhoen op de weg (helaas telt hij niet mee voor de bigday). De patrijzen werkte ook lekker mee en lieten zich erg fraai zien. Nergens in de polders konden we een roodborsttapuit of paapje vinden, wat is dat nou toch. Onze laatste target voordat het weer donker begon te worden was een fluiter. We stonden op deze plek en hoorde al wel vrij snel een boomkruiper en vuurgoudhaan die we ook nog moesten. Opeens hoorde ik de roep van de fluiter met al snel daarna de zang. Dat was soort nummer 112. Nu nog een appelvink, sperwer en nachtegaal en we hebben alle bossoorten vandaag gezien. Fred die stopte ineens en zei ik zie een sperwer zitten, waarop het hele team hem snel zag wegvliegen. Nog geen 100 m verder zat er een nachtegaal luidkeels te zingen. We roken een top 3 plek, dit gaf een enorme boost dat we nog snel meer soorten wouden scoren. We fietste nog even een stukje richting de polder waar vandaag een paapje en roodborsttapuit gezien waren, maar helaas weer niks behalve een roepende witgat. Ons plan was om nu op de plek van de bosuil even te wachten of hij ging roepen. We kwamen aanfietsen en Fred zag een grote lijster zitten op het bekende veldje. Het werd nu al donker en het was gedaan met de soorten dachten we, totdat er ineens een havik kwam langs vliegen. Is het toch nog gelukt met de makkelijke roofvogels vandaag zeiden we tegen elkaar. Helaas wou de bosuil niet gaan roepen en besloten we terug richting hoorn te vliegen in de hoop op een kerkuil. We hoorde helaas alleen nog maar een roepende waterral. Wat de eindstand bracht op 118 soorten (5e plaats), 155 km gefietst en 734,40 euro (2e plaats) opgehaald.

  Texel bigday 2019

  Ons plan is om precies 00:00 te starten vanuit De Cocksdorp, waar de start is. Het idee is om als eerste even te gaan luisteren bij het Renvogelveld. We komen precies om 00:00 aan bij het Eierlandsche huis en starten gelijk met de teams Bearded Tits en De Puffins. Wij fietsen door De Cocksdorp richting het Renvogelveld en worden net buiten het dorp aangesproken door de filmploeg, die de hele dag filmt voor het Waddenvogelfestival. We vertellen dat wij richting het Renvogelveld gaan en dat ze ons daar mogen filmen. Wat ze vervolgens ook zullen doen. Elske geeft de technicus een kaartje met daarop de link om ons te kunnen sponsoren. Als we later op de dag de filmploeg weer tegenkomen, vertelt hij ons te hebben gesponsord. 

  De eerste soorten worden al snel binnengetikt en bij het Renvogelveld zingt de altijd moeilijke spinkhaanzanger volop. Nu is het tijd om af te zakken richting het zuiden om vroeg in de Staatsbossen aan te komen voor de ransuil en houtsnip. Onderweg komen de eerste appjes al binnen van een roepende porseleinhoen en kerkuil. We wijzigen ons plan en fietsen eerst naar het Grote Vlak waar een porseleinhoen is gehoord. Onderweg tellen we zo’n tien nachtegalen. Bij het Grote Vlak aangekomen, komen we erachter dat deze tactiek niet helemaal goed werkt, want de porseleinhoen is inmiddels gestopt met roepen. 

  Het wachten kan beginnen. We staan er een flinke tijd en horen niets behalve de koekoek, welke we onderweg al hadden waargenomen. Intussen blijven de appjes binnenkomen van ransuilen en kerkuilen op plekken waar we al langs gefietst zijn. De moed zinkt ons wat in de schoenen, nog niet één nachtsoort kunnen noteren. Terug naar de Staatsbossen komen we teams Puffins en Bearded Tits tegen die ook richting de porseleinhoen aan het fietsen zijn. Nog niet terug in het bos of er komt weer een melding van de roepende porseleinhoen door in de appgroep. Verdorie, geen tijd meer om nog een keer heen te fietsen. In het bos aangekomen stoppen we om een houtduif in te voeren en ineens zegt Rémi: ‘Ik hoor een ransuil.’ en al snel horen we hem alle vier. Is dit het einde  van onze pechnacht? Dat blijkt al gauw het geval te zijn, want binnen een kwartier hebben we een houtsnip en een nachtzwaluw. Terwijl we naar de nachtzwaluw aan het luisteren zijn hoor ik ineens een gekraagde roodstaart zingen, dat scheelt weer zoekwerk. Inmiddels wordt het ook al aardig licht en begint het zingende concert van vele vogels. We horen roodborst, merel, zanglijster, fitis, zwartkop en winterkoning. Dan wordt mijn aandacht getrokken door iets wat erg op de roep van de fluiter lijkt, bevestigd door een paar mooie zangstrofes. 

  Volgens onze planning zouden we, nu het licht is, richting zee gaan om de nodige zeesoorten ook te vinden. Dan horen we van team Bearded Tits dat er iets verderop een grauwe vliegenvanger af en toe uitbundig zit te roepen. Ons geluk kan niet op, want bijna meteen bij aankomst horen we hem al roepen en kunnen we onze weg richting zee vervolgen. Het pad richting zee bleek bijna net zo mooi als de zee zelf, want we hebben er ruim een half uur over gedaan om ongeveer 3 km af te leggen. Vlak voor de duinen zien we een kwikstaart op het dak van een hokje zitten, waardoor ons team meteen weer stil staat want het blijkt een rouwkwikstaart te zijn (onze enige van de hele dag). Op de parkeerplaats van Paal 15 ontdekt Rémi de eerste bontbekplevieren van vandaag. Bij de strandtent aangekomen zien we al snel dat we niet de enige zijn met deze tactiek. We hebben de telescopen nog niet staan of de eerste jan-van-genten worden al gezien. Snel in de scope gezet en met drie mensen kunnen zien. Klaas zag ook twee zwarte zee-eenden, waarvan Elske de tweede groep ook nog kon oppikken. Het duurde lang totdat een derde persoon ze ook ziet, maar dan worden er meteen grote zee-eenden bij ingekopt. 

  Inmiddels komen er meldingen binnen van een grauwe klauwier die gisteren was ontdekt. We gaan maar weer richting het bos en kijken of we nog een paar bossoorten kunnen scoren. We zijn nog geen vijf minuten weg of er wordt een reuzenstern gezien aan zee, opnieuw spijt dat we weer net te vroeg weg waren gegaan. Onderweg naar de Fonteinsnol belt Debby ons waar wij zijn, zodat radio 1 ons kan interviewen. Zij willen graag een vrouwelijke vogellaar interviewen. Bij aankomst horen we een kruisbek overvliegen (nou dat gaat weer lekker vlot zo). We zien Debby en de verslaggever, Roel Pauw, al omhooglopen. Na een kleine introductie stelt Roel voor om bovenop de uitkijktoren het interview met Elske te doen. We beklimmen de laatste treden als Roel een holenduif voor ons ontdekt. Hierop volgt het interview en dan snel verder want er is een wielewaal gehoord zo’n 500 meter verderop. Bij de wielewaal aangekomen staat Team Foot It (Vincent Stork) er nog en zegt dat er ook nog een paar kleine barmsijzen rondvlogen, maar dat de wielewaal wel wat naar achteren is gegaan. De kleine barmsijzen vinden we snel, maar in de tijd dat wij er zijn houdt de wielewaal zijn snavel. Nu hebben we de grauwe klauwier nog op het programma, voordat we in Den Burg onze gouden troef gaan inzetten (Koffie drinken bij Herman en Nelleke). Bij de grauwe klauwier horen we echter dat deze een uur eerder uit beeld is verdwenen en ook niet meer is teruggevonden. Ik ga tegen beter weten in toch zoeken en zie mijn vader door de telescoop. Hij loopt naar ons toe en we zeggen even dag, snel verder richting Den Burg. 

   

  Onderweg komen we langs de wielewaal, heerlijk zingend langs het pad en de remmen worden ingeknepen en om even naar het mooie geluid te luisteren. We zijn bijna het bos uit als Klaas zegt: “volgens mij zag ik een gaai zitten op een zijpad”. Snel omkeren en kijken of hij er nog zit en ja hoor een goede ontdekking van Klaas, want een gaai zien we ook niet weer voor de rest van de dag. We zetten de motoren een klein beetje aan en vertrekken richting Den Burg voor koffie en een laat ontbijt. In Den Burg worden we gastvrij ontvangen door Nelleke en Herman. De koffie en koekjes staan al klaar, dit doet ons goed! De balans wordt opgemaakt en het blijkt dat we onderaan staan, maar er zijn veel teams die de wadvogels en eenden al hebben en wij moeten die allemaal nog. De conclusie is dat we het helemaal nog niet zo slecht doen. De koffie is op en we vertrekken bijna richting de westkant van Texel als Klaas een Turkse tortel op het dak ziet zitten. 

  Ons plan is om nu richting de draaihals te fietsen die zich zo af en toe laat zien, maar helaas laat hij zich niet zien als wij er zijn. Elske ontdekt daar wel een havik in de boom die ons mooi zit aan te kijken. We fietsen op advies van aanwezige vogelkijkers nog even een stukje het zijpad in en horen daar een spotvogel zingen. Nu snel gaan afzakken naar ons zuidelijkste punt, de Horsmeertjes. Hier staan een paar vrijwilligers die ons naar de honderd soorten helpen. Alle mogelijke soorten die we hier kunnen zien hebben we bijna allemaal gezien, behalve de zomertaling. We worden fanatieker en racen naar de volgende soorten. Er worden paarse strandlopers gemeld in de Nioz-haven, dat scheelt ons weer zoeken op de noordpunt dacht ik. Snel erheen en weer drie nieuwe soorten erbij. We zijn nog maar net aan het fietsen of we zien allemaal blauwe hesjes voor ons, we stoppen en vragen wat er te zien is. Hier blijken een witbuik en een zwarte rotgans te zitten, de witbuik vinden gaat soepel, maar de zwarte kost toch meer moeite. Dan is er een appje over een visarend zuidelijk van onze locatie. Alle gezichten gingen de lucht in, maar wat bleek de visarend was niet naar zuid gegaan maar naar noord. Jammer, maar het gaat heel erg goed. 

  Halverwege het eiland komen we de filmploeg weer tegen en ze vragen of ze ons nog even mogen filmen, tuurlijk mag dat en we fietsten weer rustig verder, gevolgd door de filmploeg. We gaan nog wel even langs een plekje waar ze mooie beelden kunnen maken. We zijn bijna bij Ottersaat en kunnen we weer wat soorten scoren en dat lukt ook nog in een redelijk tempo. Dwergmeeuw, kemphaan, dwergstern en Noordse stern werden snel binnengetikt. We beginnen inmiddels ook al aardig moe te worden, want we hebben nu vol de tegenwind en besluiten om nog één keer buitendijks te gaan en daarna het binnenland in. Buitendijks levert twee nieuwe soorten op, geoorde fuut en grote Canadese gans. We fietsen het binnenland in en komen een houten picknicktafel tegen. Hier besluiten we een kleine pauze in te lassen om te eten en de vogelbalans nogmaals op te maken. We staan inmiddels op 119 soorten en twijfelen of we nog een kilometer of tien gaan omfietsen voor twee nieuwe soorten. Uiteindelijk besluiten we dat niet te doen, omdat het al redelijk laat is. 

  Onze laatste geplande soort is de morinelplevier langs de Muyweg en die lukt nog snel ook. Vijf minuten na vertrek van onze picknickplek hebben we dan ook eindelijk onze eerste veldleeuwerik. We zijn nu over de 120 soorten heen maar willen proberen om de 130 nog te halen. We fietsen de hele Muyweg af en komen bij de Slufter aan waar we na lange tijd weer een team tegenkomen. Zij vertellen ons dat we de Slufter wel kunnen besparen, want het is erg rustig. Ik kijk nog even met de telescoop de velden af en ontdek een goudplevier, redelijk goed verscholen maar toch snel gevonden. Er wordt besloten om door te fietsen richting het Hanenplasje of daar wat te halen valt. We komen aanfietsen en al snel wordt er door een ander team een bosruiter ontdekt; yes, weer een soort erbij. Ik ga nu rustig even goed scannen en komt nog twee nieuwe soorten tegen, Engelse kwikstaart en watersnip. Terwijl alle teams hiernaar kijken, ontdek ik een sperwer die aan het rondcirkelen is. Er wordt besloten om nog een klein rondje te gaan lopen door de Tuintjes heen. We lopen een klein stukje we zien een mooie soort, een paapje. Elske mist deze helaas, doordat hij al snel weer in een struikje duikt en er niet meer uit wil komen. 

  We fietsen nu rustig terug richting De Cocksdorp. Onderweg praten we bij met team Foot It. Als we verder fietsen vragen een klein meisje en jongetje ons of we iemand met een hesje hebben zien lopen. We kunnen ze vertellen dat team Foot It eraan komt en blij huppelen ze hem tegemoet. Dan zien we verschillende teams op de dijk staan. Boven gekomen horen we dat er een middelste zaagbek is gezien en het zoeken start. We hebben hem al snel, team Foot It komt aanlopen en ontdekt nog even een topper voor ons. We staan nu op 129 soorten. Er wordt nog een kleine zilverreiger iets verderop gezien, maar die kunnen we helaas niet meer vinden. Het wordt nu ook donker en we besluiten om eerst even wat te gaan eten voordat we nog een nachtsoort gaan proberen, het is tenslotte inmiddels al 21:30 uur. We hebben heerlijk gegeten en besluiten onze spullen alvast naar de camping te brengen. We doen er vervolgens nog alles aan om soort nummer 130 te horen/zien, maar dat lukt niet meer. We besluiten naar het Eierlandsche huis te gaan, de finish. Uiteindelijk finishen we om 23.45 uur. Ik moet dan nog even naar de jury om de soortenlijst door de nemen en gelukkig  waren er helemaal geen op- of aanmerkingen op onze lijst! We duiken dan snel ons bedje in.